Digital We in een notendop

Digital We is een gezamenlijk exploratietraject, gefaciliteerd door InnoValor, waarin we digitale ontwikkelingen duiden en de impact ervan vertalen naar organisaties. Het is een co-innovatieprogramma met kruisbestuiving tussen sectoren en met praktisch toepasbare resultaten. Samen brengen we nieuwe trends structureel in kaart, om ze te duiden en met elkaar te doorgronden.

Digital We is een open innovatie pur sang: deelnemers versterken elkaar, we werken met complementaire partijen waardoor een kennishefboom ontstaat. Samen investeren, samen leren, samen delen. We streven naar duurzame samenwerking in een groep van complementaire elkaar versterkende ICT-intensieve partijen.

Vanuit Digital We organiseren we de 'Academy - Data Gedreven Organisatie'

Werkwijze

In de afgelopen vier jaar Digital We hebben we veel technologische ontwikkelingen mogen beproeven. We hebben experimenten gedaan met Watson, heel Nederland bevraagd over persoonlijke data en een data-hackathon neergezet. We gaan nu een stap verder. Van het verkennen van technologische mogelijkheden, naar het realiseren van doorbraken vanuit maatschappelijke uitdagingen.

Picture 1

Doorbraken realiseren betekent voor ons het realiseren van doorslaggevende stappen voor het succes van een digitale innovatie. Doen en laten zien staat daarbij centraal, experimenteren is daarbij een belangrijk aspect. Om dit te realiseren gebruiken we een design thinking aanpak. Een iteratieve ontwerpaanpak die streeft naar tastbaar en zichtbaar resultaat. Het dwingt tot keuzes, waardoor snel stappen gezet worden naar concrete resultaten. Door middel van verschillende prototypes, kennis van experts en gebruikersonderzoek werken naar een gedragen oplossing.

Community

In Digital We werken we samen en verbinden we publieke en private organisaties. De community is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Afhankelijk van de thema’s die worden opgepakt sluiten verschillende partijen uit de community aan. Interesse om ook deel te nemen aan deze samenwerking? Neem contact op met Ruud Kosman voor een vrijblijvend gesprek.

Digital We – Algoritmewijzer

algoritme-wijzer-PAARS-logo

Met de toenemende inzet van algoritmes om data beter te benutten, wordt de roep om het verantwoord omgaan met algoritmes steeds sterker. Steeds vaker blijkt dat er zorgen zijn bij het publiek en de politiek over de inzet van algoritmes en met name AI. Met name het gebrek aan transparantie baart burgers zorgen.

Om invulling te geven aan de vraag naar transparantie rond het gebruik van data en algoritmes, ontwikkelden we in Digital We 2020 daarom de Algoritmewijzer. Algoritmewijzer heeft als doel om gebruikers (in eerste instantie consumenten) snel en overzichtelijk visueel te informeren over de kenmerken van het algoritme en de gebruikte data. We beogen hiermee het vertrouwen in algoritmes en de organisaties die ze toepassen te vergroten.

Meer weten over de Algoritmewijzer, het onderliggend onderzoek en hoe jij hieraan bij kunt dragen? 

Algoritmewijzer.nl
  • {{video.data.title}}

"Digital We heeft ons de waarde van data laten zien"

Rijkswaterstaat

Gerelateerd