Alles wat we doen genereert informatie

Onze gegevens zijn overal: in de systemen bij winkels waar we kopen, op school, op het werk, bij de gemeente, bij de zorgverzekeraar en bij Google. Persoonlijke data die direct op ons betrekking hebben, maar ook sporen die we achterlaten met onze smartphones of met ons klikgedrag. Data die terug te herleiden zijn tot onze digitale identiteit of identiteiten, die we van een overheid hebben gekregen, van Linkedin of Facebook of van de bank. Als we ergens een gespleten persoonlijkheid zijn geworden, dan is het wel in de digitale wereld.

fair-innovalor

Zoeken naar balans

central-identity

Slim gebruik van data maakt betere dienstverlening mogelijk. Het is echter een zoektocht naar de juiste balans om te komen tot optimale dienstverlening. Optimaal vanuit het perspectief van de organisatie, de klant, de wetgever en de keten.

Wanneer deze perspectieven in elkaars verlengde liggen kunnen mooie dingen ontstaan, denk aan vroegsignalering waarbij banken mensen helpen die in problemen dreigen te raken op weg naar ondersteuning. Of roboadvies bij verzekeringsintermediairs als een kosteffectieve aanvulling op persoonlijk advies.

Tegelijkertijd is dit niet altijd het geval. Vanuit de overheid als toezichthouder kan maximaal inzicht in, bijvoorbeeld, betalingsverkeer gewenst zijn; de consument kan dit vanuit privacyoogpunt willen beperken.

De juiste afweging

Persoonlijk datamanagement, waarmee we helpen vertrouwen te realiseren in de digitale wereld. Vertrouwen van organisaties dat ze zaken kunnen doen op juiste manier en vertrouwen van de consument of inwoner dat de dienstverlener verantwoord met zijn digitale identiteit en persoonlijke data omgaat.

Lees meer over Persoonlijk datamanagement

Verantwoord gebruik van data, waarmee we jouw organisatie helpen de juiste keuzes te maken verantwoord om te gaan met data en data-toepassingen passend bij de waarden van jouw organisatie.

Lees meer over Verantwoord gebruik van data

Een sterke combinatie van gefundeerd onderzoek en inzichten uit de praktijk.

Herman Lenferink, managing consultant Stichting SIVI