Steeds meer organisaties krijgen in de uitvoering van hun werk te maken met AI en algoritmes. Dat brengt naast technische en procesmatige uitdagingen ook vragen met zich mee over hoe deze technologie verantwoord kan worden ingezet. Dit vraagt om tools, maar ook om governance, beleid en de juiste cultuur. De experts van InnoValor hebben brede kennis van digitale ethiek en kunnen dit ook praktisch toepassen.

Waar kunnen we u mee helpen?

  • De experts van InnoValor hebben brede kennis van digitale ethiek en kunnen dit praktisch toepassen.
  • We ontwikkelen samen met jouw team de ethische kaders die passen bij jouw organisatie.
  • We zetten jouw vraagstukken omtrent (her)gebruik van data om tot concrete en heldere inzichten en adviezen.
  • InnoValor biedt gerichte ondersteuning bij het implementeren en het bestendigen van verantwoorde datagedreven diensten.

AI Ethiek Volwassenheidsmodel

Dimensies van het AI Ethiek Volwassenheidsmodel

Is jouw organisatie goed voorbereid op de AI act? Heb je voldoende grip op ethische risico’s? Wil je weten hoe jouw organisatie er op dit moment voor staat? En wat er nodig is om te groeien in volwassenheid? Samen met onze partner EDSA helpen we organisaties om concrete stappen te zetten om data ethiek te verankeren in de organisatie.

Meer over het AI Ethiek Volwassenheidsmodel

Algoritmewijzer

Met de goedkeuring van de AI-act geldt vanaf 2026 de zogenaamde tranparantieverplichting. Dan is het verplicht om transparant te communiceren over het gebruik van algoritmes. Samen met RVO, DUO en Universiteit Twente, ontwikkelden we hiervoor de algoritmewijzer.

Meer over de algoritmewijzer
Algoritmewijzer

AI en Ethiek

innovalor-digital-guide

Onze experts hebben brede kennis van AI en Ethiek en zijn op vele vlakken inzetbaar. Zo kunnen we helpen bij het structureel inrichten van kaders voor digitale ethiek of governance. Maar ook in de uitvoering kunnen we bijvoorbeeld (tijdelijk) zitting nemen in een Ethische Commissie. Ook organiseren we workshops op het gebied van begeleidingsethiek, waarin we een naar een specifieke casus kijken. 

Meer over AI en Ethiek

Herbruikbare data

Goed vindbare en gedocumenteerde data zorgt ervoor dat er keuzes gemaakt kunnen worden op basis van data. Een echte datagedreven organisatie bestaat niet zonder herbruikbare data. InnoValor ondersteunt organisaties bij het verkennen van hergebruik van data. Hierin hebben raamwerken, principes en standaarden een belangrijke rol. De adviseurs van InnoValor zetten vraagstukken omtrent hergebruik van data om tot concrete en heldere inzichten en adviezen. 

Meer over herbruikbare data
fair-innovalor