De MyData beweging richt zicht op het bevorderen van regie op gegevens vanuit de persoon. Op 11 oktober wordt de organisatie, die tot nu toe een informeel bestaan heeft gehad, geformaliseerd als een NGO  in Finland. Deelnemers kunnen zowel organisaties als individuen zijn, uit alle landen ter wereld. Belangrijk voor deelnemers is dat ze de MyData principes ondersteunen. De Nederlandse node van MyData, gefaciliteerd door Personal Data Nederland en InnoValor, helpt mee in de totstandkoming van de organisatie, omdat we denken dat dit een versterking van verantwoorde adoptie van persoonlijk data management kan realiseren.

Oorsprong MyData

MyData is ontstaan vanuit een studie in 2014 in opdracht van het finse ministerie voor Transport en Communicatie naar het concept van “Mijn Data” en de technische, juridische en zakelijke gevolgen van het concept. Het onderzoek leidde zowel tot een visierapport en tot een beweging, die vormgegeven werd in de MyData conferentie in 2016. Het visierapport “MyData – a Nordic model for human centered personal data management and processing” dat in 2016 verscheen trok ook in Nederland de nodige aandacht. Het was niet zo zeer revolutionair, maar het verwoordde de gedachten rond PDM op een sterke manier, niet met een wijzend privacy vingertje, maar gericht op het in de kracht zetten van de persoon.

Ook in 2017 en 2018 is er een MyData conferentie georganiseerd, met tussentijdse bijeenkomsten bij local hubs om de beweging verder vorm te geven. In 2017 was de presentatie van de MyData Declaration, waarin de uitgangspunten en principes zijn verwoord, een belangrijke mijlpaal. De Aalto University, het Franse Fing en Open Knowledge Finland zijn drijvende krachten.

Screen-Shot-founding-meeting

Verslag MyData 2018

In samenwerking met het programma Regie op Gegevens hebben we een verslag gemaakt van de laatste MyData conferentie in Helsinki. Hierin vind je meer over de geschiedenis van MyData, de inhoud van de conferentie en hoogtepunten. De download vind je hieronder.

MyData 2018

Oprichtingsbijeenkomst

Oprichting MyData Global CWI Amsterdam 111018

Op 11 oktober was de oprichtingsbijeenkomst, die moet leiden tot een gekozen bestuur bij de general assembly in november. Ter gelegenheid daarvan organiseerde MyData Nederland ook een bijeenkomst in Amsterdam, waar we eerst keken naar de ontwikkelingen en plannen in Nederland. Daarna haakten we live aan bij de (lange) oprichtingsbijeenkomst. Wil Janssen van InnoValor is deel uit gaan maken van het tijdelijke bestuur dat zorg gaat dragen voor een gekozen bestuur van MyData Global.

Interesse in deelname in MyData Global? Lees er meer over op de MyData site of neem contact op met Wil Janssen of Marlies Rikken van InnoValor.

Verslag MyData conferentie augustus 2018