De dienstensector is al heel lang de grootste sector in westerse samenlevingen. Met de opkomst van internet, digitale technologieën, IoT en big data ontstaan hele nieuwe mogelijkheden voor vernieuwende en gepersonaliseerde diensten. De verkoop van CDs en DVDs is gekelderd maar het gebruik van online diensten als Spotify en Netflix is explosief gegroeid. Het acronym XaaS, Anything as a Service, verwijst naar het groeiende aantal diensten dat via het internet geleverd wordt.

Bekende voorbeelden zijn natuurlijk Software as a Service (SaaS), software die via het internet gebruikt kan worden zoals Google docs, en Infrastructure as a Service (IaaS), bijvoorbeeld rekencapaciteit of opslag in de ‘cloud’ zoals Google drive.

Maar er is veel meer. Zo verwijst Mobility as a Service (MaaS) naar online diensten die vervoer optimaliseren en regelen voor gebruikers. En bij Light as a Service (LaaS) van Philips worden niet de lampen en armaturen verkocht maar wordt letterlijk het licht per lux afgerekend.

Zo hebben we dus al snel SaaS, IaaS, MaaS en LaaS en komt de vraag op of er een heel alfabet aan XaaS modellen bestaat. Zeker! Kijkt u even mee naar onderstaand ABC-tje, het Alfabet van as-a-Service? De A die is voor AaaS, Authentication-as-a-Service, de B is voor BaaS, Business as a Service, …, en de Z die is voor ZaaS, Zombie recovery as a Service! Welke letters voegt u toe aan het service alfabet?

Authentication as a Service Jet as a Service Software as a Service

Business as a Service Knowledge as a Service Testing as a Service

Crowd as a Service Living Lab as a Service Ultrasound as a Service

Data as a Service Mobility as a Service Video as a Service

Energy as a Service Network as a Service Wifi as a Service

Fit as a Service Ontology as a Service Xaas as a Service

Green as a Service Platform as a Service Yoghurt as a Service

Hacking as a Service Quality as a Service Zombie recovery as a Service

Infrastructure as a Service Ransom ware as a Service