Is jouw organisatie goed voorbereid op de AI act? Heb je voldoende grip op ethische risico’s? Wil je weten hoe jouw organisatie er op dit moment voor staat? En wat er nodig is om te groeien in volwassenheid? Samen met onze partner EDSA helpen we organisaties om concrete stappen te zetten om digitale ethiek te verankeren in de organisatie.

AI Ethiek Volwassenheidstraject

In het AI Ethiek Volwassenheidstraject gaan we met jouw organisatie aan de slag om in kaart te brengen hoe de organisatie er op dit moment voor staat en waar je naartoe wilt op het gebied van AI ethiek. Het traject bestaat uit twee fases:

Fase 1: Volwassenheidsscan

In een participatieve sessie wordt een volwassenheidsmeting gedaan met de relevante stakeholders vanuit de organisatie. Doel is om het het huidige volwassenheidsniveau vast te stellen.

Fase 2: Roadmap

Aan de hand van de resultaten uit fase 1 gaan we in een workshop aan de slag met de vraag: hoe nu verder? Met behulp van een canvas ‘Roadmap’ en een kaartenset met concrete groeiacties, kan de weg vooruit worden uitgestippeld. Wat kun je in de organisatie implementeren om kansen te benutten en obstakels te overkomen?

Contact
algoritme-de-baas-innovalor

Het Volwassenheidsmodel

Dimensies van het AI Ethiek Volwassenheidsmodel

Om een structurele en professionele aanpak van AI ethiek te ontwikkelen, ontwikkelde EDSA een Volwassenheidsmodel. Het model bestaat uit zes dimensies:  cultuur & bewustzijn  beleid  governance  communicatie & training  ontwikkelprocessen  tooling. Elk van deze dimensies zijn uitgewerkt op vijf niveaus van volwassenheid. Het model biedt organisaties de mogelijkheid om antwoord te geven op de vragen: Waar staan we nu? en Waar willen we naartoe? 

 

InnoValor & EDSA

InnoValor Advies heeft een brede expertise op het gebied van digitale ethiek en werkt voor het volwassenheidsmodel samen met de Ethische Data Science Associatie (EDSA). EDSA is een non-profit stichting van onderzoekers aan de Erasmus Universiteit Rotterdam die zich bezighouden met intervisie en expertsessies rond de organisatorische aspecten van ethische AI. EDSA heeft een AI Ethiek Volwassenheidsmodel gepubliceerd waarin de organisatorische randvoorwaarden voor groeiende volwassenheid rond data science ethiek in staan uitgewerkt. Samen met de wetenschappelijke expertise van EDSA, zet InnoValor zich in voor organisaties die hun aanpak rondom het verantwoord gebruik van AI verder willen professionaliseren.

sketch-digital-innovalor

Gerelateerd