Momenteel zijn data scientists gemiddeld de helft van hun tijd kwijt aan het verzamelen en voorbereiden van data. In deze tijd wordt er geen waarde uit de data gehaald. Het brengt extra personeelskosten met zich mee en het vertraagd. Vaak zullen keuzes alsnog worden gemaakt op basis van onderbuikgevoelens of eerdere ervaringen waardoor de meerwaarde van data onbenut blijft.

Herbruikbare data maakt het gemakkelijker om data snel en veilig te kunnen delen (zowel intern als extern) en zo meerwaarde uit de data te halen. Niet alleen in de situatie waavoor de data oorspronkelijk verzameld is, maar ook in andere contexten wordt de data bruikbaar. Herbruikbare data maakt het bijvoorbeeld mogelijk om beleidsvraagstukken sneller op te lossen. Goed vindbare en gedocumenteerde data zorgt ervoor dat er keuzes gemaakt kunnen worden op basis van data. De echte datagedreven organisatie bestaat niet zonder herbruikbare data.

Ondersteuning bij herbruikbare data

fair-innovalor

De afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven ontstaan om data beter herbruikbaar te maken zoals Linked Data en de FAIR principes. Ook ontstaan er initiatieven om data beter te kunnen delen tussen verschillende organisaties. Ondermeer vanuit de EU Data Strategie. Raamwerken, principes en standaarden spelen hierbij een belangrijke rol. InnoValor houdt zicht op deze initatieven. Onder andere door de actieve betrokkenheid van de adviseurs bij de 'pas toe of leg uit'-lijst met open standaarden van het Forum Standaardisatie. 

Bovendien ondersteunt InnoValor organisaties bij het verkennen van de meerwaarde van herbruikbare data. Bijvoorbeeld door onderzoek naar de FAIR principes en hoe organisaties deze principes kunnen implementeren (zie de use case onder aan deze pagina). De adviseurs van InnoValor zetten ook uw vraagstukken omtrent hergebruik van data om tot concrete en heldere inzichten en adviezen. 

De voordelen van de FAIR principes

Makkelijk en veilig data delen, data blijft bij de bron en geen custom koppelingen.

Use case: verkenning en stimulering van de FAIR principes

De FAIR principes geven richtlijnen om data vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar te maken. De FAIR principes werden in 2016 in de wetenschap geïntroduceerd en namen daar al snel een vogelvlucht. Inmiddels krijgen de FAIR principes steeds meer aandacht bij (overheids)organisaties. Afgelopen jaren waren er onder andere pilots in de zorg en in het grond- en waterdomein. De FAIR principes bieden richtlijnen waar een sector of community zelf invulling aan kan geven om interoperabiliteit en herbruikbaarheid van data te realiseren.

Het onderzoek naar de FAIR principes is uitgevoerd in opdracht van het Bureau Forum Standaardisatie. De principes passen goed bij de doelen die Forum Standaardisatie nastreeft: betere uitwisselbaarheid en toegankelijkheid van gegevens. Bureau Forum Standaardisatie (BFS) wou weten of en hoe het de FAIR principes kan aanmoedigen. BFS kan de FAIR principes echter niet op de lijsten voor verplichte standaarden plaatsen aangezien de principes geen standaarden zijn.

InnoValor heeft in opdracht van BFS onderzocht hoe volwassen de FAIR principes daadwerkelijk zijn, of BFS de principes zou moeten stimuleren en hoe dit eventueel zou kunnen.