Waarom een algoritmewijzer?

Met de goedkeuring van de AI Act komt er vanaf 2026 een transparantieverplichting voor het gebruik van algoritmes. Onderdeel daarvan is dat het voor gebruikers duidelijk moet zijn als ze gebruik maken van een algoritme. Ook maatschappelijk gezien is de roep om verantwoord omgaan met algoritmes steeds groter. Steeds vaker blijkt dat er zorgen zijn bij het publiek en de politiek over de inzet van algoritmes. Meer transparant communiceren over het gebruik van algoritmes kan helpen om dit vertrouwen weer te herstellen.

eersteschets
  • {{video.data.title}}

Doel van de Algoritmewijzer

algoritme-wijzer-PAARS-logo

Met de Algoritmewijzer streven we 2 doelen na.

  1. Voor eindgebruikers: de Algoritmewijzer vergroot de bewustwording en kennis bij eindgebruikers zodat ze bewust kunnen handelen bij het gebruik van algoritmes.
     
  2. Voor organisaties: de Algoritmewijzer helpt organisaties invulling te geven aan de maatschappelijke verantwoording rondom de inzet van data en algoritmes.

We zijn op zoek naar pilot organisaties voor de doorontwikkeling van de algoritmewijzer!

Onderzoek

De Algoritmewijzer is een initiatief vanuit het open innovatieprogramma Digital We. Daarin doen we onderzoek naar digitale trends en maatschappelijke ontwikkelingen, met als doel om ‘doorbraken’ te realiseren: doorslaggevende stappen voor het succes van een digitale innovatie.

In een publiek-private samenwerking met o.a. DUO, Kadaster en RVO richtten we ons op het thema Verantwoord Inzetten van Data en Algoritme. We onderzochten de vraag naar maatschappelijke verantwoording en transparantie bij de inzet van data en algoritmes. 

logos

Gerelateerd