Een complex landschap

Het landschap aan regie op gegevens oplossingen bestaat uit veel en diverse initiatieven. Wetgeving speelt een stimulerende rol, door kaders te stellen en af te dringen. Afsprakenstelsels dragen bij aan interoperabiliteit en governance. Terwijl operators zich opwerpen als toepassingen die personen een manier bieden om gegevens in te zien en te delen, wanneer zij dat willen en onder voorwaarden die voor hen acceptabel zijn.

Wat zijn de andere rollen in dit speelveld? Welke intitiatieven zijn er allemaal? Hoe hangen ze samen? Om deze vragen te beantwoorden heeft InnoValor diverse onderzoeken uitgevoerd, waarin ontwikkelingen in Nederland en het buitenland geïnventariseerd zijn. We hebben onder meer bijdragen geleverd aan MedMij, de Blauwe Knop, Regie op Gegevens en EDUmij.

Bekijk hier ons overzicht
biometrie