3V-model
We ondersteunen organisaties in het verbeteren van de dienstverlening, met oog voor alle fasen van data-innovatie: van het verkennen van de mogelijkheden van digitale technologie, het versterken van de basis van de organisatie tot de verankering van de nieuwe processen en competenties in de organisatie, zodat een duurzame versnelling optreedt.

Innovalor-advies

Impact
We zijn daarbij gericht op het realiseren van impact binnen de organisatie en de keten, zodat zaken in beweging komen. Denken en doen gaan daarbij hand in hand, leidend tot heldere verbeelding van complexe vraagstukken. Kenmerkend daarbij is onze iteratieve aanpak, waarin we in co-creatie toewerken naar nieuwe gedragen oplossingen.

Van business model tot code
Vanuit de verkenning van nieuwe technologieën, die we liefst zelf beproeven, gaan we samen op zoek naar de manier waarop we problemen van jouw organisatie kunnen oplossen of jouw organisatie kunnen versterken. Daarbij kijken we breed: van business model tot code, van concept tot standaard. We combineren het beste uit design thinking en software prototyping om tot gedragen oplossingen te komen. Oplossing die passen bij de organisatie, begrepen worden door alle betrokkenen en verankerd zijn in het doen en laten.

Oog voor alle fasen van data-innovatie

Tools
Innovatie is nodig om mee te bewegen met de veranderingen in de markt. Onderzoek wijst uit dat het gebruik van tools de beste manier is om succesvol te innoveren. Vanuit InnoValor ontwikkelen we verschillende tools die organisaties helpt in elke fase. We gebruiken tools in ons advieswerk om op een gestructureerde manier ondersteuning en inspiratie te bieden. Al deze tools zijn samengebracht in ons Business Makeover platform. Toegankelijke en gemakkelijk te gebruiken tools, gericht op praktische resultaten. Je kunt er direct mee aan de slag!

Business Makeover platform
Screenshot white label platform

Onderzoeksgedreven
InnoValor is ontstaan als spin-off van onderzoeksinstituut Novay. Die onderzoeksachtergrond dragen we met trots mee: we participeren in nationale en internationale onderzoeksprojecten en ontwikkelen eigen onderzoeksprogramma’s zoals Digital We. Daarbij onderhouden we nauwe banden met universiteiten en hogescholen. Onderzoek is daarbij geen doel op zich, maar moet leiden tot vernieuwende inzichten en verfrissende aanpakken.

Digital We