Naarmate het belang van persoonlijke gegevens in de samenleving groeit, wordt het steeds urgenter om ervoor te zorgen dat individuen in staat zijn toegang krijgen tot hun persoonlijke gegevens, deze kunnen hergebruiken en benutten.

Een persoonlijk data management oplossing kan faciliteren in het delen van (persoonlijke) data tussen data aanbieders en data afnemers. Een PDM-oplossing is een dienst die een individu in staat stelt om zijn persoonlijke informatie duurzaam te beheren en te onderhouden om deze, wanneer de gebruiker dit in zijn belang acht, te kunnen delen met anderen.

PDM rollen

De basis van PDM omvat dus vier rollen: de persoon, de operator die controle over persoonlijke data biedt aan de persoon (ook wel PDM service provider genoemd), data aanbieders (ook wel bronnen of leveranciers genoemd) en data afnemers (ook wel relying parties genoemd).

Het PDM landschap is echter veel breder en omvat ook zaken als wetgeving en afsprakenstelsels. Met de groei van het PDM landschap wordt het thema echter minder overzichtelijk. Wat is er nu allemaal aan toepassingen, apps en stelsels? Hoe hangen ze samen? Wat is hun status?

Om hier inzicht in te geven hebben we dit overzicht samengesteld van PDM-ontwikkelingen en -initiatieven, met de nadruk op ontwikkelingen in Nederland. Ook kijken we hierbij naar internationale PDM-initiatieven.

We weten dat het overzicht niet compleet is, maar zouden het wel graag compleet maken. Mis je een stelsel of initiatief laat het ons weten, ook als je aanvullingen of verbetering hebt!

Het PDM landschap

strategische-wendbaarheid

Speelveld

De ontwikkeling van technologie, standaarden en juridische kaders worden veelal gedreven door programma's en communities in het speelveld van regie op persoonlijke gegevens.

Overzicht van het speelveld

wetgeving

Recente wetgeving zoals de AVG, PSD2 en wetDO hebben invloed op de ontwikkeling van het PDM landschap.

Overzicht van relevante wetgeving
medische_gegevens
PDM_initiatieven_overzicht

Afsprakenstelsels

Afsprakenstelsels geven richting en stellen eisen aan PDM oplossingen. Als hieraan voldaan wordt, mag de oplossing het label van dit afsprakenstelsel dragen, wat voor meer vertrouwen in de oplossing kan zorgen.

Afsprakenstelsels kunnen sectorspecifiek zijn, zoals MedMij en iSHARE, of generiek, zoals Qiy.

Overzicht van PDM afsprakenstelsels

Operators

Een dienst die een individu in staat stelt om zijn persoonlijke informatie duurzaam te beheren, te onderhouden en wanneer de gebruiker dit in zijn belang acht te kunnen delen met anderen.

Overzicht van PDM operators
MyData Operator
eidas-high-digiD

Authenticatievoorzieningen

Een dienst waarmee een PDM gebruiker kan worden geauthentiseerd bij data-bronnen of data-afnemers. Denk aan DigiD, iDIN en eHerkenning

Technologie en standaarden

Concepten, protocollen en standaarden die gegevensuitwisseling maken binnen een PDM oplossing. Deze kan de eindgebruiker niet 'zomaar' gebruiken, maar maken wel een essentieel deel uit van de PDM oplossingen die ze gebruiken. Denk aan OAuth, SAML, Idemix en PKIo

PDM_initiatieven_overzicht

Totstandkoming overzicht

Dit overzicht is ontstaan vanuit een opdracht van het programma Regie op Gegevens – ministerie van BZK in 2017. In 2020 is de lijst herzien binnen ons co-innovatie programma Digital We. De basis en uitgebreide toelichting op de samenhang tussen de benoemde initiatieven is ook beschikbaar als rapportage.

Meer weten over PDM in de breedte of weten wat InnoValor voor u kan betekenen? Neem contact op met Marlies Rikken of kijk op onze PDM pagina. We helpen u graag bij het vormgeven van uw eigen PDM strategie.