Persoonlijk datamanagement (PDM) is een onderwerp dat sterk in de belangstelling staat. Onder invloed van ontwikkelingen als de AVG (GDPR) en de PSD2 groeit het aantal initiatieven op dit vlak enorm. InnoValor houdt zich al meer dan 10 jaar bezig met onderzoek en advies op dit vlak, vanaf het prille begin van MijnOverheid en andere initiatieven.

Met de groei wordt het thema ook minder overzichtelijk. Wat is er nu allemaal aan toepassingen, apps en stelsels? Hoe hangen ze samen? Wat is hun status? Daarom hebben we dit overzicht samengesteld van PDM-ontwikkelingen en -initiatieven, met de nadruk op ontwikkelingen in Nederland. Ook kijken we hierbij naar internationale PDM-initiatieven. We weten dat het overzicht niet compleet is, maar zouden het wel graag compleet maken. Mis je een stelsel of initiatief laat het ons weten, ook als je aanvullingen of verbetering hebt!

Dit overzicht is ontstaan vanuit een opdracht van het programma Regie op Gegevens – ministerie van BZK in 2017. In 2020 is de lijst herzien binnen ons co-innovatie programma Digital We. De basis en uitgebreide toelichting op de samenhang tussen de benoemde initiatieven is ook beschikbaar als rapportage. Meer weten over PDM in de breedte? Neem contact op met Marlies Rikken. We helpen u graag bij het vormgeven van uw eigen PDM strategie.