Het is essentieel voor organisaties om mee te kunnen bewegen met een snel veranderende omgeving. Organisaties hebben te maken met technologische ontwikkelingen, veranderende wensen van de klant, en hevige concurrentie. Hoe ga je als organisatie om met benodigde vernieuwingen en innovaties? Wat is de impact van nodige vernieuwingen op jouw business (model).

Ik werk als junior adviseur bij InnoValor en adviseer en ondersteun organisaties op het raakvlak van strategie, business model en operatie. Hierbij richt ik me op de vraag hoe organisaties waarde kunnen creëren uit ICT investeringen. Daarbij kijk ik ook wat er nodig is om beoogde veranderingen door te voeren. Ik ontwikkel regelmatig nieuwe en op maat gemaakte tools en werksessies om dit soort complexe vraagstukken inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Mijn Master in Business Administration heeft mij de basis hiervoor gegeven.

In mijn tijd bij InnoValor heb ik, als onderdeel van het consortium Digital We, het digitale capabilities raamwerk en werksessie ontwikkeld. Digitale capabilities geven aan wat een organisatie moet kunnen om optimaal gebruik te maken van technologieën, om vervolgens een concurrentievoordeel te behalen. Dankzij de werksessie hebben organisaties weer zicht op de digitale strategie en ontstaan er concrete acties om te transformeren naar een digital enterprise. Voor meer over digitale capabilities, neem contact met me op.