Nog nooit wisten organisaties zo veel van hun klanten of inwoners. Wie ze zijn, wat ze doen en waar ze vandaan komen. Slim gebruik van die gegevens maakt betere dienstverlening mogelijk. Al brengt het ook de nodige uitdagingen met zich mee. Iets wat we steeds vaker merken; bij onze klanten, in het nieuws en zelfs in onze persoonlijke gesprekken.

De datagedreven organisatie kent geen vaste, heldere blauwdruk. InnoValor helpt om de juiste keuzes te maken, passend bij de waarden van de organisatie, het bedrijfsmodel en verwachting van de burger of klant. Deze perspectieven kunnen in elkaars verlengde liggen, maar vaak ook niet. Adviseurs van InnoValor gaan de discussie aan en zorgen voor de juiste aanpak en afstemming om organisaties te begeleiden naar hun doel om van data beter en slimmer te worden.

Waar kunnen we u mee helpen?

  • De adviseurs van InnoValor ontwikkelen samen met jouw team de (ethische) kaders die passen bij jouw organisatie.
  • De adviseurs van InnoValor zetten jouw vraagstukken omtrent hergebruik van data om tot concrete en heldere inzichten en adviezen te komen.
  • InnoValor biedt gerichte ondersteuning bij het implementeren en het bestendigen van datagedreven diensten.

Algoritmewijzer: de kijkwijzer voor algoritmes

AI en ethiek

algoritmewijzer-icon-innovalor_Tekengebied 1

We maken bijna dagelijks gebruik van algoritmes, vaak zonder erbij stil te staan. Van het plannen van je reis, het checken of er regen komt, tot het selecteren van de juiste zorgverzekering. Dat levert de organisatie en de klant veel op, maar met het toenemende gebruik van data en algoritmes wordt de roep om verantwoord om te gaan met algoritmes steeds sterker. 

InnoValor helpt bij het duiden van de ethische bezwaren en afwegingen. Zo maken we een tal van Europese en Nederlandse initiatieven die zich bezig houden met ethische kaders, richtlijnen, adviezen en tools hanteerbaar. De adviseurs van InnoValor creëren bewustzijn over deze keuzes en afwegingen en ontwikkelen samen met jouw team de (ethische) kaders die passen bij jouw organisatie.

Lees meer over AI & Ethiek

Herbruikbare data

Herbruikbare data heeft twee grote voordelen. Allereerst wordt het makkelijker om data te delen (intern en extern) en zo meerwaarde uit de data te halen in andere contexten. Daarnaast helpt herbruikbare data om beleidsvraagstukken op te lossen. Goed vindbare en gedocumenteerde data zorgt ervoor dat er keuzes gemaakt kunnen worden op basis van data. De echte datagedreven organisatie die bestaat niet zonder herbruikbare data. 

InnoValor ondersteunt organisaties bij het verkennen van hergebruik van data. Hierin hebben raamwerken, principes en standaarden een belangrijke rol. Ondersteuning biedt InnoValor door haar onderzoek, bijvoorbeeld naar de FAIR Principes en hoe organisaties deze principes kunnen implementeren. De adviseurs van InnoValor zetten ook uw vraagstukken omtrent hergebruik van data om tot concrete en heldere inzichten en adviezen. 

Alles over herbruikbare data
fair-innovalor
  • {{video.data.title}}