InnoValor gelooft in een integrale benadering van privacy, waarbij naast wetgeving ook gebruikers, bestuurlijke en technische aspecten aan bod komen. We voeren voor onze klanten regelmatig privacy impact assessments uit en zijn daarbij gespecialiseerd in keten-situaties waar meerdere partijen betrokken zijn bij gegevensuitwisselingen. Aspecten als verantwoording, verantwoordelijkheid, governance en toezicht spelen daarbij een belangrijke rol. Wij hebben extra aandacht voor hoe transparantie en consent te regelen, op een manier die gebruikers begrijpen en passend vinden. Een aandachtsgebied is de opkomst van het ‘Internet of Things’ en sensor-gebaseerde applicaties die tal van privacy-vraagstukken met zich meebrengen. InnoValor doet hier onderzoek naar en kan hierbij adviseren.

Cases

Voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben we een Privacy Impact Assessment uitgevoerd op de SUWI-keten voor werk en inkomen. Hieruit kwam naar voren dat niet alle partijen in de keten hun informatiebeveiliging op orde hadden en dat de onderlinge verantwoordelijkheden niet duidelijk waren vastgelegd.

Logo_Ministerie_SZW.png
kennisnet.png

Voor Kennisnet, de publieke organisatie voor ICT in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, heeft InnoValor een impact analyse gemaakt van de privacy-enhancing technology ‘polymorfe pseudoniemen’ op de educatieve contentketen en de eigen ENTREE federatie voor toegang.

De AVG dwingt organisaties die persoonsgegevens verwerken om privacy goed te regelen. Er staan immers hoge boetes op het spel. Voldoen aan de AVG is niet triviaal omdat het ingrijpt op veel onderdelen binnen de organisatie en de impact ervan per proces kan verschillen.

Is een functionaris gegevensbescherming nodig? Wat moet ik doen om toestemming te vragen aan de gebruiker? Wat zijn precies zijn/haar rechten? Is een data protection impact assessment nodig? Wat moet er in de verwerkersovereenkomst staan? Hoe de verantwoording te borgen?

Belangrijk is goed na te denken over de maatregelen die u moet treffen, de juiste keuzes hierbij te maken en zaken zo concreet en inhoudelijk mogelijk te adresseren.

InnoValor kan daarbij helpen door de juiste vragen te stellen en aan te geven wat belangrijk is voor uw organisatie. Wilt u meer weten over hoe AVG compliant te worden? Neem dan contact op met Bob Hulsebosch.

Gerelateerd