Recente ingevoerde wetten zoals de AVG en PSD2 lijken de ontwikkelingen rondom Personal Data Management in een stroomversnelling te hebben gebracht. Het heeft ervoor gezorg dat rechten van personen omtrent persoonlijke data en de manier waarop organisaties daarmee omgaan, sterk op de kaart gezet zijn. Zowel politiek, binnen organisaties en in de media. De rechten op inzage, rectificatie, vergetelheid en dataportabiliteit zoals beschreven in de AVG raken daarnaast sterk aan PDM: PDM services richten zich onder meer op het faciliteren van de uitvoering van deze rechten door de persoon. Door applicaties aan te bieden die gegevensuitwisseling mogelijk maken, terwijl deze rechten in acht worden genomen.

Het onderstaande overzicht toont de wetten die een belangrijke rol spelen binnen het PDM landschap.