Afsprakenstelsels geven richting en stellen eisen aan PDM oplossingen en dragen hiermee bij aan de verdere ontwikkeling van het PDM landschap. Een afsprakenstelsel is een set aan specificaties, regels en afspraken die de governance van een systeem met meerdere partijen bepalen. Een afsprakenstelsel wordt gevormd vanuit een gemeenschappelijk doel en zorgt door de gestelde eisen voor interoperabiliteit tussen verschillende PDM services.

Eisen kunnen van technische aard zijn, bijvoorbeeld door het gebruik van bepaalde standaarden af te dwingen, maar kunnen bijvoorbeeld ook ingaan op het verdienmodel van een PDM oplossing.

Er zijn zowel algemene afsprakenstelsels als sectorsspecifieke afsprakenstelsels, zoals bijvoorbeeld voor de zorg en de logitstieke sector. Een operator is in lang niet alle gevallen verplicht zich aan specifieke afsprakenstelsels te houden, maar het voldoen aan een afsprakenstelsel kan wel zorgen voor extra vertrouwen bij de gebruiker.