De Europese eIDAS-verordening voor erkenning van nationale elektronische identificatie-oplossingen is op 29 september 2018 ingegaan. De verordening bepaald dat publieke organisaties en private organisaties met een publieke taak Europees erkende inlogmiddelen moeten accepteren binnen de digitale dienstverlening. Deze verplichting geldt onder meer voor organisaties die gebruik maken van DigiD. De Europese Unie wil hiermee regelen dat het makkelijker en veiliger wordt om binnen Europa online zaken te regelen. Bij een eIDAS login wordt een minimale set van persoonsgegevens wordt uitgewisseld met de betreffende dienstverlener. Deze set bestaat uit voor en achternaam en geboortedatum en persistent identifier. Optioneel kunnen ook adres, geslacht, geboorteplaats en familienaam (naam bij geboorte) worden opgevraagd.

eIDAS vanuit Europa. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910

eIDAS vanuit de digitale overheid. https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/identiteit/eidas/