De Wet Digitale Overheid is op dit moment nog een wetsvoorstel. In 2019 had het in werking moeten treden, op dit moment wordt echter nog gewerkt aan de details van de wetgeving. De WetDO betreft een infrastructuur voor het authentiseren van burgers; publieke dienstverleners zijn verplicht de authenticatiemiddelen die zijn toegelaten onder de WetDO te accepteren. In ieder geval zullen dit DigiD en eHerkenning zijn. De gegevens die onder WetDO kunnen worden uitgewisseld zijn ook de gegevens die de toegelaten authenticatiemiddelen kunnen verwerken. Voor DigiD is dat voorlopig BSN en voor eHerkenning is dat op dit moment een pseudoniem van de gebruiker, een KvK nummer van het bedrijf namens wie deze handelt en een machtiging hiervoor. (NB. De naam van de wet GDI, wet generieke digitale infrastructuur, is veranderd in naar de ‘Wet Digitale Overheid).

Wetsvoorstel WetDO: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A34972

Wet Digitale Overheid: https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/wetgeving/wet-digitale-overheid/