MedMij is een Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen jou en zorgprofessionals. Deze uitwisseling vindt plaats via een PGO, een persoonlijke gezondheidsomgeving (oftewel, een operator). MedMij stelt eisen aan de PGO’s en data aanbieders, deze zijn opgenomen in het MedMij afsprakenstelsel. Organisaties die hier aantoonbaar aan voldoen mogen het MedMij-label gebruiken. Op moment van schrijven zijn er 29 PGO’s gecertificeerd met het MedMij-label.

De ontwikkeling van MedMij is mogelijk gemaakt met ondersteuning vanuit het ministerie van Volksgezondheid en Zorgverzekeraars Nederland. Tijdens de projectfase was de Patiëntenfederatie, in samenwerking met Nictiz, de trekker van de ontwikkeling van MedMij. Het afsprakenstelsel is nu in beheer genomen door Stichting MedMij.

Meer informatie over MedMij.