TrustTester is een trust framework van onderzoeksinstituut TNO. Het afsprakenstelsel is gericht op het valideren van gegevens, die personen zelf invoeren (de zogeheten “self-asserted data”). Het stelsel is gecombineerd met een algoritme dat valideert of de gegevens juist zijn, zonder daadwerkelijk de gegevens te verstrekken. Op dit moment is dit initiatief nog in ontwikkeling. Er zijn nog geen implementaties van. De technische ontwikkeling start in 2017 en TrustTester is op zoek naar partners om de eerste versie mee te piloten.