De Stichting Qiy werkt sinds 2007 aan het Qiy Scheme. Dit afsprakenstelsel richt zich op alle individuen, organisaties en apparaten die persoonsgegevens verwerken. In tegenstelling tot MedMij beperkt Qiy zich niet tot een specifieke sector.

Qiy stelt geen specifieke eisen aan authenticatie van personen, het gaat uit van de eisen die de data aanbieder vraagt om de gebruiker te voorzien van gegevens. Het stelsel richt zich voornamelijk op eisen aan consent, opslag en gegevensuitwisseling. Voor de doorontwikkeling van het stelsel bestaan verschillende werkgroepen die opereren binnen de Qiy Foundation en de Review Board die input vanuit werkgroepen beoordeelt. Op dit moment werken drie operators volgens de principes van het Qiy stelsel: Dappre, fiKks en Financieel Paspoort.