Het Unified Economic Transaction Protocol (UETP) is een trust framework, dat is gericht op het standaardiseren van economische transacties. Het wordt ontwikkeld door FOCAFET (Floris Kleemans). Er zijn, voor zover bekend, nog geen implementaties van UETP. Ook TNO en de topsector logistiek investeren substantieel in de ontwikkeling en toepassing van UETP. De exacte status is echter niet duidelijk.