Het afsprakenstelsel iSHARE is ontwikkeld in de topsector logistiek in 2017. Het stelsel richt zich op de logistieke sector en betrekt zich met name op gegevensuitwisseling tussen organisaties. Partijen hanteren dezelfde manier van identificatie, authenticatie en autorisatie om elkaar toegang te verstrekken tot data. De afspraken hierover zijn erg gedetailleerd en zorgen ervoor dat zelfs partijen die elkaar niet kennen, gegevens kunnen uitwisselen op basis van ‘gedelegeerde autorisaties’. Daarnaast stelt het stelsel eisen aan consent: de eigenaar van gegevens moet altijd de toegang tot data kunnen wijzigen. Over gegevensuitwisseling zelf doet iSHARE geen uitspraken.

Het afsprakenstelsel wordt beheerd door de Stichting iSHARE. De stichting ziet toe op naleving van afspraken, beheert processen voor toetreding en faciliteert verbeteringen van het stelsel. De partijen die deelnemer zijn aan het stelsel worden vertegenwoordigd in een Council of Participants. De Change Advisory Board adviseert over doorontwikkeling van het stelsel. Het betreft hier niet direct uitwisseling van persoonsgegevens, echter is iSHARE wel interessant in deze context vanwege de ‘gedelegeerde autorisaties’ die elders ook toegepast kan worden.

iShare.  https://ishareworks.atlassian.net/wiki/spaces/IS/overview