Bewust de juiste keuze

We maken bijna dagelijks gebruik van algoritmes, vaak zonder erbij stil te staan. Van het plannen van je reis, het checken of er regen komt, tot het selecteren van de juiste zorgverzekering. De inzet van algoritmes in dienstverlening leveren organisatie en de klant veel op, zoals effectievere en goedkoperen processen en gemak. Maar met het toenemende gebruik van data en algoritmes wordt de roep om verantwoord om te gaan met algoritmes steeds sterker. 

Naast de eisen die de wet stelt zoals de AVG, moet elke organisatie een aantal fundamentele, ethische keuzes maken. Wat kan technologisch en wat mag vanuit de wet? Maar bovenal ook: wat willen wij als organisatie? Het is voor organisaties een zoektocht om de enorme voordelen die de technologie biedt te kunnen blijven benutten, maar zonder daarbij nadelige consequenties over zich af te roepen.

DGO eindevenement

Verschillende perspectieven

Verantwoord inzetten van algoritmes

InnoValor helpt bij het realiseren van verantwoorde inzet van data en algoritmen binnen de waardes van de maatschappij, de organisatie en de mens. Dat doen we door het duiden van de ethische bezwaren en afwegingen en hier concrete invulling aan te geven vanuit verschillende perspectieven. 

  • Op sector niveau - door het stimuleren van een collectief leereffect in dit nieuwe en groeiende werkgebied waarin nog veel geleerd wordt.
  • Op organisatie niveau - het ontwikkelen van concrete stappen hoe je als organisatie invulling geeft aan het verantwoord inzetten van algoritmen. Zo maken we de Europese en Nederlandse initiatieven, ethische kaders, richtlijnen, adviezen en tools hanteerbaar en toepasbaar op jouw organisatie.
  • Vanuit de inwoner / consument - door het vergroten van kennis en vertrouwen rond de inzet van algoritmen. o.a. hebben we hiervoor de Algoritmewijzer ontwikkeld.

De adviseurs van InnoValor creëren bewustzijn over ethische keuzes en ontwikkelen samen met jouw team concrete (ethische) oplossingen die passen bij jouw organisatie, sector en jouw klanten/inwoners.

 

  • {{video.data.title}}