Eind 2013 zijn de onderzoeks- en adviesactiviteiten van Stichting Novay afgebouwd. De lopende projecten en programma’s zijn doorgezet binnen nieuwe bedrijven. In december 2013 is een aantal Novay-werknemers een nieuwe organisatie gestart, InnoValor genaamd. InnoValor staat voor waarde uit innovatie, oftewel value through innovation.

Read the English version
#Novay_payoff_PMS_C

InnoValor voert research-based adviesactiviteiten uit voor bedrijven en overheid, zowel individueel als in open innovatie samenwerkingsverbanden.  De adviesactiviteiten hebben, in lijn met de benadering vanuit Novay, een stevige wetenschappelijke basis en zorgen zo voor duurzame, innovatieve oplossingen voor overheid en bedrijfsleven. Je kunt je aanmelden voor de InnoValor nieuwsbrief.

Overige activiteiten van Novay zijn ondergebracht bij andere organisaties zoals de Stichting Digisterker voor het programma "Werken met e-overheid" en VidiNexus dat zich richt op een unieke presentatie van berichten uit sociale media en andere bronnen. Recente andere spin-offs van Novay zijn Mobidot, dat personal mobiliteitsgedrag meet en beïnvloedt via smartphones, en Drebbl, dat zich richt op slimme en energiebesparende thermostaatsdiensten op basis van mobiliteitspatronen.