Vraagstukken rond digitale identiteiten beperkten zich traditioneel tot authenticatie 'wie is deze persoon?' en autorisatie 'wat mag deze persoon?'. Het gaat daarbij vaak over werknemers en klanten van de organisatie. Dit is echter te beperkt voor identiteiten van consumenten en burgers. Of voor de efficiente inzet van identiteiten voor samenwerkende organisaties. Hergebruik van identiteiten is wenselijk. InnoValor heeft expertise op het gebied van online identiteitsverificatie (customer onboarding), herbruikbaarheid van identiteiten, betrouwbaarheidsniveaus, authenticatie-oplossingen, autorisatiemodellen, machtigingen, business modellen voor identiteiten, mobile-centric identity en hoe de gebruiker centraal te stellen.

Cases

Voor SURFnet, de ICT-organisatie voor het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek, hebben wij een visie en strategische roadmap opgesteld voor digitale identiteiten. SURFnet gebruikt dit voor het verder vormgeven van de SURFconext federatie voor toegang tot diensten. Daarnaast hebben we voor SURFnet diverse andere opdrachten uitgevoerd waaronder groepsgebaseerde toegang, step-up authenticatie-as-a-service, en identificatie op afstand.

surfnet-logo-large.png
Logo_Rabobank-smal.png

Daarnaast zijn we op dit onderwerp actief in de financiële sector met o.a. een context-aware autorisatie proof-of-concept voor Rabobank, oplossingen voor identiteitsfraudedetectie voor BKR, een raamwerk voor biometrische authenticatie voor AEGON, en een authenticatiestrategie voor APG.

Ook voor de Nederlandse overheid voeren we regelmatig opdrachten uit. Voorbeelden hiervan crypto advies voor DigiD/Logius, toezien op Idensys en eHerkenning voor Agentschap Telecom, eIDAS advies en ondersteuning voor het Ministerie van Economische Zaken, een inventarisatie van standaarden voor cybersecurity voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie, en een proof-of-concept applicatie voor een sterker DigiD voor DUO.

Gerelateerd