• {{video.data.title}}

Waarom een algoritmewijzer?

We maken bijna dagelijks gebruik van algoritmes, vaak zonder erbij stil te staan. Van het plannen van je reis tot het selecteren van de juiste zorgverzekering. Organisaties zetten algoritmes, en in toenemende mate Artificial Intelligence (AI), in om data te kunnen benutten voor het verbeteren van processen of dienstverlening.

Met het toenemend gebruik wordt de roep om het verantwoord omgaan met algoritmes steeds sterker. Met name voor algoritmes waarbij we niet meer kunnen herleiden hoe een resultaat tot stand is gekomen, of in situaties waar een algoritme komt tot een onwenselijk resultaat. Steeds vaker blijkt dat er zorgen zijn bij het publiek en de politiek over de inzet van algoritmes. Met name het gebrek aan transparantie baart burgers zorgen.

eersteschets

Doel van de Algoritmewijzer

algoritme-wijzer-PAARS-logo

Met de Algoritmewijzer streven we 2 doelen na.

  1. Voor eindgebruikers: de Algoritmewijzer vergroot de bewustwording en kennis bij eindgebruikers zodat ze bewust kunnen handelen bij het gebruik van algoritmes.
     
  2. Voor organisaties: de Algoritmewijzer helpt organisaties invulling te geven aan de maatschappelijke verantwoording rondom de inzet van data en algoritmes.

Bijdragen aan de ontwikkeling van de Algoritmewijzer?

Onderzoek

De Algoritmewijzer is een initiatief vanuit het open innovatieprogramma Digital We. Daarin doen we onderzoek naar digitale trends en maatschappelijke ontwikkelingen, met als doel om ‘doorbraken’ te realiseren: doorslaggevende stappen voor het succes van een digitale innovatie.

In een publiek-private samenwerking met o.a. DUO, Kadaster en RVO richten we ons momenteel op het thema Verantwoord Inzetten van Data en Algoritme. Door het ontwikkelen van de Algoritmewijzer geven we invulling aan de vraag naar maatschappelijke verantwoording en transparantie bij de inzet van data en algoritmes. Daarnaast werken we aan het vergroten van bewustwording en kennis bij burgers zodat zij zelf kunnen beoordelen of ze een online dienst willen gebruiken.

Lees meer over het onderzoek
logos

Meer weten? 

Neem contact op met Claudia Vermeulen
We vertellen je graag meer over de Algoritmewijzer.