Waarom een algoritmewijzer?

Recent werd de AI verordening (AI act) door het Europese Parlement goedgekeurd. Dit betekent dat er vanaf 2026 een transparantieverplichting geldt voor interactie met algoritmes. Met andere woorden, een gebruiker moet bij gebruik van of interactie met een algoritme goed geinformeerd worden. Ook maatschappelijk wordt de roep om transparantie steed groter. Steeds vaker blijkt dat er zorgen zijn bij het publiek en de politiek over de inzet van algoritmes. Met name het gebrek aan transparantie baart burgers zorgen.

eersteschets
  • {{video.data.title}}

Doel van de Algoritmewijzer

algoritme-wijzer-PAARS-logo

Met de Algoritmewijzer streven we 2 doelen na.

  1. Voor eindgebruikers: de Algoritmewijzer vergroot de bewustwording en kennis bij eindgebruikers zodat ze bewust kunnen handelen bij het gebruik van algoritmes.
     
  2. Voor organisaties: de Algoritmewijzer helpt organisaties invulling te geven aan de maatschappelijke verantwoording rondom de inzet van data en algoritmes.

We zijn op zoek naar pilot organisaties voor de doorontwikkeling van de algoritmewijzer.

Onderzoek

De Algoritmewijzer is een initiatief vanuit het open innovatieprogramma Digital We. Daarin doen we onderzoek naar digitale trends en maatschappelijke ontwikkelingen, met als doel om ‘doorbraken’ te realiseren: doorslaggevende stappen voor het succes van een digitale innovatie.

In een publiek-private samenwerking met onder andere DUO, Kadaster en RVO richtten we ons op het thema Verantwoord Inzetten van Data en Algoritmes. We onderzochten de vraag naar meer transparantie bij de inzet van data en algoritmes. 

logos

Meer weten? 

Neem contact op met Claudia Vermeulen
We vertellen je graag meer over de Algoritmewijzer.