Innovatiekracht vergroten – Connected River

Door de toenemende drukte bij stedelijke gebieden op en rond het water ontstaan nieuwe uitdagingen. We moeten op nieuwe en creatievere manieren gaan nadenken over hoe we het meest effectief, veilig en harmonieus kunnen omgaan met het gedeeld gebruik van deze gebieden met gebruikers en alle private, publieke en industriële belanghebbenden van het ecosysteem.

De komende 4 jaar werken we daarom samen met 12 Europese partners aan het Europese Interreg project Connected River. Connected River heeft als doel om de innovatiecapaciteiten van ecosystemen te vergroten die gericht zijn op de veiligheid, toegankelijkheid en leefbaarheid van stedelijke gebieden rond het water waar veel opgaven samenkomen. In 6 pilotgebieden bouwen we aan ecosystemen en innovatieve oplossingen om slimme (haven)steden mogelijk te maken. Als kennispartner richten we ons vanuit InnoValor Advies op de ontwikkeling en introductie van gebruikersgerichte en kort-cyclische innovatiemethoden.

CR water

                                         Meer weten over de Connected River

Connected River Eu logo