Innoveren is geen makkelijke opgave. Alle klokken moeten gelijk staan om succes te kunnen boeken. Maar waar begin je? Hoe zorg je dat je gebruikers centraal stelt, maar ook dat de belangen van alle betrokkenen meegenomen worden? Het voelt soms als schaken, op 3 borden tegelijk.

Binnen het Connected River project brengen we de verschillende schaakborden – perspectieven – in beeld en ontwikkelen we een methodiek om op alle 3 tegelijk te schaken. Met 12 partners door Europa werken we 4 jaar lang aan het ontwikkelen van een unieke aanpak Flow Forward en testen we deze aanpak continue in de praktijk in 6 pilotgebieden. Deze pilotgebieden zijn fysieke gebieden waarbinnen verschillende organisaties samenwerken, diverse gebruikers actief zijn en waar digitale innovaties worden ontwikkeld en beproefd. Eén van de gebieden is het IJ in Amsterdam.

De Flow Forward aanpak brengt 3 perspectieven op innovatie samen:

  • Gebruikersgericht-ontwerp – De oplossing moet aansluiten op de behoefte van gebruikers
  • (Eco-)systeem-ontwerp – Het netwerk waarin diverse organisaties (ecosysteem) samenwerken aan innovaties.
  • Organisatie-ontwerp – De (interne) organisatie moet er klaar voor zijn zowel om te beginnen als om op te schalen bij succesvolle oplossingen.

Flow Forward is een praktische aanpak die gestructureerd en stapsgewijs organisaties helpt het juiste proces in te richten én te volgen.

Een eigen route

Er is hierin geen één juiste route. Afhankelijk van onder meer de huidige positie, uitdagingen, ambities en doelen van een pilotgebied, wordt een specifieke route bepaald. De een heeft al een goed werkend ecosysteem met actieve samenwerkingspartners, maar heeft nog stappen te zetten om gebruikers in hun proces te betrekken. De andere heeft mooie oplossingen voor gebruikers ontwikkeld, maar mist nog aansluiting met de interne organisaties om een nieuwe oplossing in de praktijk te brengen. Elk innovatieproces heeft een eigen proces en een eigen start- en eindpunt. De verschillende routes kennen echter vaak wel (een deel) dezelfde stappen.

Ervaring uit de praktijk laten innovatiepatronen zien

In 6 verschillende pilotgebieden wordt binnen het Connected River project volop geïnnoveerd en geëxperimenteerd. Samen met Antwerp Management School heeft InnoValor Advies deze gebieden het afgelopen jaar ondersteund om een eigen innovatieproces in te richten. Door deze processen over elkaar heen te leggen, zijn diverse patronen zichtbaar geworden: soortgelijke stappen die in diverse gebieden zijn gezet. Bijvoorbeeld ‘agenda setting’ – hoe zorg je voor een gedeelde agenda waarin de interesse van elke stakeholder is meegenomen? Inmiddels heeft deze analyse geleid tot 15 patronen. Een patroon is uitgewerkt in een ministappenplan. Het beschrijft het doel (wat wil je bereiken?), de uitdagingen die je tegen gaat komen, de stappen hoe je dit doel kunt bereiken, inclusief de tools de je hierbij kunt gebruiken. Tenslotte worden tips & tricks door andere organisaties gegeven die hetzelfde pad bewandeld hebben.

Subpatronen_A4_v06 (1)

Deze patronen kunnen worden toegepast op nagenoeg elk innovatietraject. Het biedt een praktisch en integrale stappenplannen die, afhankelijk van jouw uitdagingen en doelen, tot jouw unieke route kan leiden. Je stelt dus eigenlijk je eigen route samen. Wij weten de bestemmingen, jij bepaalt de reisroute in welke volgorde we erlangs gaan.

Practice what you preach

Binnen de Flow Forward aanpak staat ‘kort cyclisch’ en experimenterend leren centraal. Uitproberen, leren en snel falen. Continue evaluerend na elke stap die gezet is. En geleerde lessen mee te nemen in de vervolgstappen die je gaat zetten, waardoor de oplossing nog beter wordt. Zo ontwikkelen we ook de aanpak zelf.

Afgelopen week kwamen we met onze Connected River projectpartners bij elkaar in Stockholm. Een zeer waardevolle bijeenkomst om onze Flow Forward innovatie aanpak een stap verder te brengen, door deze direct in de praktijk te testen. De 6 pilotgebieden betrokken in het project, alsook een aantal nieuwe gebieden uit Noord-Europa, hebben hun innovatieproces voor de komende maanden ingericht op basis van de patronen en reflecteerden op deze aanpak. De patronen als aanpak werd gezien als een praktische gids om aan de slag te gaan en overzicht te creëren hoe vanuit verschillende perspectieven (gebruiker, ecosysteem en organisatie) tegelijkertijd aan innovatie gewerkt kan worden. Daarnaast werden diverse nieuwe patronen geïdentificeerd. Bijvoorbeeld ‘management buy-in’ – Hoe zorg je ervoor dat je risicomijdende bestuurders meekrijgt in een innovatieproces waarvan je vooraf het resultaat nog niet weet?

In de komende blogserie belichten we de komende periode één van bovenstaande innovatieperspectieven. We gaan dieper in op wat het perspectief inhoudt, welke typische aanpakken we hierbij hanteren en de do’s en don’ts van andere organisaties.

Picture 1

Zelf aan de slag?

Wil je meer weten hoe je aan de slag kunt met de patronen in jouw innovatietraject? Ik leg je hier graag meer over uit en leer je schaken op 3 borden tegelijk!