InnoValor is met haar Mobiel-als-ID project een winnaar van de 2de fase van de SBIR Cyber Security III tender. Het idee achter het project is dat onze smartphone onze geïntegreerde digitale en fysieke identiteit zal worden. De smartphone vervangt ons cash geld, onze smartcards en in de toekomst ook ons rijbewijs en paspoort. Als we het huis uitgaan hebben we alleen nog onze smartphone bij ons.

Maar op een veilige manier dit implementeren is een uitdaging. Weliswaar bieden smartphones toenemende mogelijkheden voor veilige opslag van credentials, biometrie etc., maar erg is veel diversiteit, het is complex en ook met deze mogelijkheden blijven er beperkingen waar app developers rekening mee moeten houden. Ook het gebruik van een smartphone als fysiek identiteitsdocument heeft uitdagingen, immers moet bijvoorbeeld een deur van een kantoorgebouw op een veilige manier kunnen communiceren met een smartphone (NFC, QR code etc.).

In het Mobiel-als-ID project zal InnoValor een prototype bouwen van een unieke oplossing waarmee een smartphone gebruikt kan worden voor zowel online als fysieke identiteitsvaststelling. De smartphone vervangt hiermee alle losse identiteiten die je hebt voor de online en fysieke wereld; dus je wachtwoorden, smartcards, tokens et cetera. De te ontwikkelen oplossing maakt gebruik van de securityfaciliteiten van de smartphone, zal ook deels in de cloud draaien en zal de vorm hebben van een ‘enabler’. Met enabler bedoelen we dat we generieke software maken die in tal van specifieke identiteitsoplossingen als een component gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld door een overheid voor een mobiel paspoort voor haar burgers, door een werkgever voor identificatie van haar werknemers en door een bank voor identificatie van haar klanten.

SBIR is een innovatie-instrument van de Nederlands overheid (RVO) waarbij in de vorm van een tender bedrijven geselecteerd worden om een innovatief prototype te ontwikkelen. Dit is de tweede keer dat InnoValor een SBIR tender wint, in 2015 heeft InnoValor, met wat inmiddels ReadID heet, gewonnen.

SBIR-NL.png