In samenwerking met TNO en Commit2Data heeft InnoValor de publicatie ‘Geef data waarde!’ opgesteld. In de publicatie worden vier grote trends en factoren besproken die de komende jaren een grote invloed zullen hebben op verdienmodellen van bedrijven en de wijze waarop organisaties en instellingen hun rol vervullen. Data en datadelen zullen de werkwijzen en verdienmodellen van organisatie en ondernemingen in alle sectoren veranderen. Met deze publicatie onderstrepen we het belang voor ondernemers en beleidsmakers om vooral met data aan de slag te gaan.

De 4 trends

Transparantie

Er komen steeds meer goedkope sensoren, trackers en andere nieuwe mogelijkheden om data van bedrijfsprocessen door leveringsketens te verzamelen. Dit maakt het mogelijk om de 'reis' van een product of van grondstof via productie tot ingebruikname steeds inzichtelijker te maken.

70% van alle retailers en producenten werkt aan de verdere digitalisering van productieketens om beter inzicht in de keten te verkrijgen. Voor consumenten is inzicht in de productieketen ook steeds belangrijker.

Alles in Verbinding

Data-verdienmodellen vragen om meer aandacht voor wat er buiten de traditionele sectorale grenzen gebeurt. Data biedt een nieuwe basis voor ontelbare creatieve en efficiënte verdienmodellen.

De helft van de nieuwste data-innovaties in Nederland zijn alleen te gebruiken binnen de traditionele grenzen van een enkele industrie. Dit staat in schril contrast met de doelstellingen van de Europese Data Strategie die pleit voor een Europees interoperabiliteitskader. Data moet veel beter gedeeld en benut worden om concurrentie te bevorderen en een vooruitstrevende Europese data-markt te creëren.

Ga aan de slag met data!

Waarde uit Data

Er komen steeds meer goedkope sensoren, trackers en andere nieuwe mogelijkheden om data van bedrijfsprocessen door leveringsketens te verzamelen. Dit maakt het mogelijk om de 'reis' van een product of grondstof via productie tot ingebruikname steeds inzichtelijker te maken.

De waarde van data stijgt sneller dan de waarde van andere bedrijfsmiddelen. Steeds meer bedrijven uit traditionele sectoren zien de waarde van data stijgen en stappen over op data-verdienmodellen.

Europese waarden

Europa wil een competitieve data-economie worden, waar data binnen en tussen sectoren vrij kan bewegen. Daarin moet een balans gevonden worden tussen stimuleren en bruikbaar maken van data, terwijl privacy, security en ethische waarden bewaakt blijven.

De data binnen de Europese economie is in 2025 naar verwachting 829 miljard waard: een stijging van meer dan 500 miljard ten opzichte van 2018. Maar jaarlijks worden er ook 27.000 datalekken gemeld. Dus standaarden, bijvoorbeeld op het vlak van privacy en security moeten binnen de EU goed geregeld zijn.

Lees de gehele publicatie 'Geef Data Waarde'