Werkwijze

Voor het ontwikkelen van de Algoritmewijzer gebruiken we een iteratief proces, waarin we verschillende prototypes, kennis van experts en inzichten van gebruikers combineren tot een gedragen oplossing.

Denken en doen gaan daarbij hand in hand. Om dit te realiseren gebruiken we een  design thinking aanpak 1-10-100 methode.

1-10-100 Methode
De 1-10-100 methode helpt bij het ontwikkelen van een concrete oplossing. Een iteratieve aanpak, waarbij de cijfers een indicatie geven voor het aantal dagen dat nodig is om de fase te voltooien. Het is een ontwerpaanpak die streeft naar tastbaar / zichtbaar resultaat: in elke fase wordt een concreet idee uitgewerkt en gecommunciceerd, zodat reflectie mogelijk is. Op basis van de resultaten uit de voorgaande fase worden de activiteiten bepaald die in de volgende fase worden uitgevoerd.

De kort-cyclische aanpak zorgt ervoor dat oplossingsrichtingen en hypotheses snel en vaak getoetst worden. Hierdoor kan in elk stadia vroegtijdig bijgestuurd worden.

Expertpanel

Verschillende experts vanuit het bedrijfsleven, overheid en wetenschap zijn betrokken bij de ontwikkeling van de Algoritmewijzer. Denk hierbij aan experts met kennis op technisch gebied zoals AI, algoritmes en data of op maatschappelijke gebied zoals menselijk gedrag, vertrouwen en communicatie. Het expertpanel brengt kennis in om de beeldtaal door te ontwikkelen.

Ben je zelf expert en wil je ons helpen? Neem dan contact met ons op. We drinken graag koffie, vertellen over onze plannen en horen graag van jou hoe jij bij wilt dragen.

AdobeStock_357677503.jpeg

Pilot organisaties gezocht

AdobeStock_58368809.jpeg

Op dit moment zijn we bezig met de ontwikkeling van de definitieve symbolenset. Deze set gaan we valideren in de praktijk bij RVO en Kadaster. Dit doen we door de Algoritmewijzer toe te passen op een dienst waar een algoritme wordt ingezet.

Daarna zijn we klaar voor een verdere uitrol, en is ons doel om elk algoritme uiteindelijk te voorzien van de symbolenset.

Is jouw organisatie bezig met het inzetten van algoritmen in de dienstverlening naar je klanten of inwoners en zou jij de Algoritmewijzer ook in toe willen passen? Laat het ons weten.