i4Sociaal is een samenwerkingsprogramma van een aantal gemeenten. Binnen het i4Sociaal programma willen gemeenten Enschede, Deventer, Groningen, Zwolle, Leeuwarden en Zaanstad, samen met Dimpact, de 'systeem-en leefwereld' dichter bij elkaar brengen. Regie op eigen gegevens staat daarbij centraal. Binnen het programma is het platform MaximaalJezelf ontwikkeld. Inwoners kunnen op dit platform een profiel aanmaken, in dit profiel kan de inwoner gegevens toevoegen en ophalen middels DigiD. Op basis van de gegevens kan de gemeente passende oplossingen bieden en informatie tonen. De gegevens van de inwoner moeten helpen om te bepalen of hij/zij recht heeft op een voorziening en het makkelijker en sneller maken voor hulpverleners om de situatie van de inwoner te begrijpen.

iSociaal: https://i-sociaaldomein.nl/

Dimpact i4sociaal: https://www.dimpact.nl/i4sociaal