Vanaf 1994 heeft de Estse overheid gewerkt aan een digitale overheidsinfrastructuur onder het concept e-estonia. Begin deze eeuw leidde dit tot de introductie van de x-road infrastructuur voor gegevensuitwisseling en e-ID en digital signature services. Stap voor stap heeft Estland, vanuit een heldere visie en op basis van een uitgangsituatie waar er helemaal geen infrastructuur was, zich ontwikkeld tot de meest geavanceerde e-overheid infrastructuur (samen met Oostenrijk en Malta als leiders in Europa). Estland wordt door velen gezien als een rolmodel voor e-diensten. Met maar 1,3 miljoen inwoners is de situatie niet vergelijkbaar met een land als Nederland, laat staan Duitsland. Toch is de manier waarop vanuit een visie de infrastructuur wordt ontwikkeld lovenswaardig, waarbij men ook bereid is pragmatische keuzes te maken. Het concept van regie op gegevens speelt in Estland vrijwel niet; de focus ligt op elektronische identiteiten en overheidsgegevensuitwisseling op basis van een wettelijke basis en transparantie.

 

https://e-estonia.com/

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/egovernment-benchmark-2019-trust-government-increasingly-important-people