TADA is een beweging voor een ‘verantwoorde digitale stad’, dit is een stad die zich houdt aan zes waarden als het aankomt op data en technologie:

  • Inclusief
  • Zeggenschap
  • Menselijke maat
  • Legitiem en gecontroleerd
  • Open en transparant
  • Van iedereen – voor iedereen

In het manifest wordt aangegeven dat het gaat om ‘data die overheden, bedrijven en andere organisaties uit de stad genereren en verzamelen’. Bewoners moeten hier zeggenschap over kunnen hebben volgens TADA.

https://tada.city/