Het programma werkt aan een 'kader voor regie op gegevens'[1] door middel van werkgroepen waarin de diverse publieke en private belanghebbenden zijn betrokken. Het ‘kader voor RoG’ is een normenkader waarin generieke, sector-overstijgende randvoorwaarden en uitgangspunten worden beschreven. Daarnaast stimuleert het programma initiatieven via simulaties, hackatons en pilots.

https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/gegevens/regie-op-gegevens/