IHAN is een programma vanuit het Finse Innovatie Fonds Sitra. De intentie van IHAN is om een governance framework, architectuur definities en requirements op te stellen voor de componenten van een 'data-driven' wereld. Een belangrijke stap hierin is de 'IHAN blueprint' die omschrijft wat de componenten van het IHAN ecosysteem doen, waaronder een ‘IHAN identifier’ voor personen. De blueprint is momenteel in ontwikkeling. 

IHAN Proof of concept pilots: https://www.sitra.fi/en/projects/ihan-proof-concept-pilots/#what-is-it-about

IHAN Blueprint: https://media.sitra.fi/2018/11/14144842/261018-ihan-blueprint-2.0.pdf