Het idee ‘EDUmij’ is ontstaan vanuit de Informatiekamer, waar onderwerpen in de informatieketen binnen het onderwijs besproken worden. De Informatiekamer is een door OCW voorgezeten overleg van onderwijspartijen die acteren in de verschillende onderwijssectoren: OCW, DUO, de Onderwijsinspectie, PO-raad, VO-raad, MBO-raad, VH, VSNU, saMBO~ICT, Kennisnet en SURF.

EDUmij positioneert zich op dit moment als volgt: een mechanisme of voorziening die het mogelijk maakt voor een lerende en zich ontwikkelende persoon om levenslang regie te voeren over eigen leer- en ontwikkelgegevens. Zoals bijvoorbeeld het verzamelen van zowel studiegegevens, als later behaalde certificaten en werkervaring in een overzichtelijk CV, denk hierbij aan initiatieven als Europass. Daarbij wordt EDUmij een implementatie van persoonlijk data management. Op dit moment onderzoekt EDUmij nog in welke richting het zich moet gaan ontwikkelen: afsprakenstelsel, operator of faciliterend programma.

Europass. https://www.europass.nl/