Common Ground is een programma voor hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening. Het uitgangspunt is het meervoudig gebruiken van gegevens bij de bron. Op dit moment worden gegevens door gemeenten namelijk vaak gekopieerd, wat foutgevoelig is, sneller zorgt voor verouderde gegevens en het onoverzichtelijk maakt waar gegevens van een persoon staan. Common ground streeft naar: uniforme gegevens, ophalen van gegevens via API's, één gemeenschappelijke integratielaag (NLX) en data bij de bron.

https://commonground.nl/ en https://vng.nl/artikelen/common-ground