De Blauwe Knop is een initiatief dat is ontstaan vanuit het Kloosterhoeveberaad, met als doel mensen meer regie te geven op hun eigen gegevens.  Het gaat hierbij om gegevens waar uitvoerders en gemeentes over beschikken (zoals diplomagegevens, kentekengegevens of NAW-gegevens). VNG Realisatie trekt dit initiatief samen met andere uitvoerders. Het Nederlandse programma is geïnspireerd door het 'Blue Button Initiative' voor het downloaden van zorggegevens in de US .

Blauwe knop: https://www.vngrealisatie.nl/producten/blauweknop

Blue Button Initiative: https://www.healthit.gov/topic/health-it-initiatives/blue-button