Leaflad is een personal data service waarbij personen hun ‘voorkeuren’ kunnen delen met adverteerders. De persoon krijgt 20% van de advertentieopbrengsten die zijn voorkeuren hebben opgebracht. Dit kan vervolgens besteed worden aan producten die door de adverteerders worden aangeboden. Leaflad is opgericht in 2014 en op dit moment in bèta fase. Aanmelden is mogelijk.