fiKks biedt gebruikers de mogelijkheid tot schuldinzage bij schuldeisers. Gebruikers kunnen fiKks machtigen om namens hen of haar inzage te krijgen op hun schulden. Deze worden geanonimiseerd opgehaald bij de authentieke bron. Een netwerk van vrijwilligers geeft vervolgens advies aan de anonieme gebruiker over oplossingen voor de schulden. Gebruikers zijn en blijven anoniem tot zij er zelf voor kiezen hun anonimiteit prijs te geven.

fiKks is een initiatief van de stichting Helden van De Wil en werkt samen met een aantal Nederlandse banken. fiKks volgt de regels van het Qiy afsprakenstelsel. fiKks is operationeel en focust zich op schuldhulpverlening in Nederland.

https://wijgaanhetfiKksen.nl