Digi.me (UK) is een voorbeeld van een operator die zich zeer breed oriënteert en niet werkt vanuit een specifieke sector. Personen kiezen zelf op welke dienst ze willen gebruiken om de gegevens die via de app verkregen worden op te slaan (Google Drive, Dropbox, OneDrive).  De gegevens die met digi.me verzameld kunnen worden zijn divers: financieel, medisch, social, entertainment. De gegevens die opgehaald kunnen worden zijn, buiten de socials en entertainment gegevens, met name gericht op het VK en de VS. De ambitie van digi.me is het creëren van een markt aan apps die vervolgens op basis van de opgehaalde gegevens diensten kunnen verlenen. Onder consent van de gebruiker: de gebruiker kiest zelf welke apps hij of zij wil gebruiken en tot welke gegevens deze apps toegang krijgen.