Ydenti is een service die personen helpt om erachter te komen welke organisaties over persoonlijke gegevens beschikken. Na verificatie van de identiteit van het individu, kan Ydenti helpen bij het uitvoeren van bepaalde rechten. Zoals het recht van inzage, verzet en vergeten. Personen kunnen bijvoorbeeld automatisch inzageverzoeken en vergeetverzoeken aanvragen. Ydenti biedt daarmee een makkelijke manier om van dit soort rechten gebruik te maken. Daarnaast kan de service ook een verhuizing doorgeven, de persoon kiest hierbij met welke organisaties hij deze gegevens deelt. Ydenti kan op dit moment gebruikt worden.