Solid is een ontwikkeling vanuit MIT, geleid door Tim Berners-Lee (de vader van het World Wide Web). Het richt zich op een totaal andere vorm van dataeigenaarschap op het web. Solid staat voor “Social Linked Data” en is dan ook een verzameling concepten en standaarden om gedecentraliseerde webapplicaties te ontwikkelen gebaseerd op linked data. De fundamentele achterliggende gedachte is dat data losgekoppeld moet worden van toepassingen. Nu bezitten Facebook, LinkedIn en Google jouw data over je netwerk of je documenten en kunnen daarmee nieuwe informatie afleiden ten behoeve van, bijvoorbeeld, adverteerders. In het Solid worden de data over je sociale netwerk, bijvoorbeeld, losgekoppeld van dienst zoals Linkedin of Facebook. Daarmee kun je dan ook eenvoudig van de ene dienst op de andere overstappen en wordt de markt toegankelijker voor nieuwe toetreders: zij kijken immers niet tegen een enorme data-achterstand aan maar kunnen direct bouwen op jouw persoonlijke data, onder jouw regie. Dit betekent dan ook dat er fundamenteel andere bedrijfsmodellen moeten gaan ontstaan. Immers, de data zijn niet meer van de diensteneigenaar en kunnen niet worden gebruikt als inkomstenbron.

Solid wordt op dit moment vooral ontwikkeld door het bedrijf Inrupt, dat de open source technologie ontwikkeld. Berners-Lee heeft dit samen met John Bruce, voormalig CEO van Resilient, opgezet. Ook vanuit Nederland is er betrokkenheid bij Inrupt. Het feit dat Berners-Lee zijn schouders er onder zet is een belangrijke factor voor het belang van de Solid ontwikkeling.

Data wordt opgeslagen in persoonlijke datadiensten, data pods, die aan de Solid specificatie voldoen. Deze kunnen door (commerciële) dienstverleners worden geleverd. Applicaties koppelen aan een of meerdere pods. Integratie tussen applicaties lopen ook via de pods; het is een volledig gedistribueerde architectuur, er is geen app-to-app communicatie.