Social JO!N biedt een generiek en op open source standaarden gebaseerd digitaal platform dat communiceren, informeren en samenwerken in samenhang ondersteunt. Een platform dat het individu, vanuit haar verschillende rollen, centraal stelt in haar interactie met organisaties en professionals binnen het sociaal domein en de (lokale) overheid. Social JO!N is een initiatief van Thorax (www.thorax.nl).

Met het platform van Social JO!N streeft men naar een integraal communicatie en samenwerkingsplatform in Twente waar het individu centraal staat en betrokken instanties en overheden op aansluiten om zo een samenhangend en verbindend digitaal kanaal te realiseren. Social JO!N biedt de techniek en werkt aan het realiseren hiervan, samen met een steeds groter wordende groep van partners en overheidsinstanties om de gewenste transformatie te ondersteunen.