Schluss is een service voor het opslag, regie en overzicht over persoonlijke gegevens. Schluss levert een persoonlijke digitale kluis, waarin gegevens opgeslagen kunnen worden. Dit kan gaan om bijvoorbeeld adresgegevens, medische of financiële gegevens.  Identificatie en autorisatie wordt gewaarborgd via derden. De persoon bepaald wie toegang krijgt, voor welk doel en voor welke periode. Er is een overzicht van welke inzagen verleend zijn zodat deze ook weer ingetrokken kunnen worden (afhankelijk van de juridische kaders).

Op dit moment zit Schluss in pilot fase. De toekomstvisie van Schluss gericht op het opstellen als kluis voor alle digitale informatie, maar tevens als ‘sluis’ variant waarbij alleen consent gegeven wordt via Schluss en uitwisseling tussen data aanbieder en afnemer verloopt.

Schluss. https://www.schluss.org/