SOVRIN is een initiatief dat identity management wil regelen via een gedistribueerd grootboek (distributed ledger, oftewel blockchain technologie). Het gedistribueerde grootboek moet het makkelijker maken om PDM oplossingen aan te bieden op een decentrale manier. Het initiatief zorgt ervoor dat geanonimiseerd delen van attributen mogelijk wordt, met consent van degene over wie de data gaat. SOVRIN is een private samenwerking in een non-profit organisatie. Op dit moment wordt er gewerkt aan de implementatie van Plenum, het onderliggende algoritme, en aan het opzetten van nodes waarop de ledger gehost wordt.
SOVRIN is een van de weinige ontwikkelingen in PDS die PDM via blockchain technologie probeert te ontwikkelen. Dit is een interessant onderwerp in onderzoek en zou een oplossing kunnen bieden voor het gevaar van centrale ontsluiting van persoonlijke data. Ook een aantal andere oplossingen kijkt naar blockchain technologie of andere federatieve of decentrale technologie.