Personium (JP) is een open source ‘Personal Data Store Server’ en is bedoeld als basis voor organisaties om een operator mee te bouwen. OpenID connect (sectie 4.4.3) wordt hierbij toegepast. Onder andere financiële gegevens, energie verbruik en social data worden verwerkt in toepassingen van Personium. Typische gebruikers van Personium zijn banken, energiebedrijven en adverteerders. Personium levert zelf geen diensten direct aan de eindgebruiker.  Personium is onder meer de basis van een paar van de Japanse “databanken”, een nieuwe door de IT sector gestandaardiseerde rol voor bedrijven.

Personium. https://personium.io/en/index.html

Zie, bijvoorbeeld, https://mydata2019.org/programme-page/japanese-data-banks/ voor een korte introductie over de Japanse Data Banken.