MijnPensioen overzicht is een online platform waarop iedere Nederlandse burger een overzicht van zijn pensioenrechten kan opvragen. Daarbij biedt het de mogelijkheid, op verzoek van de burger, aan pensioenuitvoerders om te informeren bij welke andere pensioenuitvoerder een gewezen deelnemer pensioenaanspraken opbouwt ten behoeve van waardeoverdracht van pension. Gebruikers kunnen inloggen via DigiD of eIDAS.

Het pensioenregister is in 2011 opgericht in Nederland en focust zich op de Nederlandse pensioen markt. Het Pensioen register is operationeel en wordt onderhouden door de stichting pensioenregister. Het volgt een wettelijke taak uit (Artikel 51 pensioenweg) en via een regelement wordt bepaald welke gegevens de SVB en de pensioenuitvoerders moeten aanleveren. Stichting pensioenregister beheert geen individuele pensioengegevens van burgers. Deze worden alleen opgehaald bij de verzekeraars en ontsloten voor de individuele burger op het moment dat deze inlogt; alles wordt weer verwijderd wanneer de burger uitlogt.

Mijnpensioenoverzicht. https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/